• kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego
  • pozwolenia, zezwolenia, koncesje
  • przygotowywanie wniosków, pism i odwołań od decyzji administracyjnych
  • reprezentacja klienta przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa