• kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego
  • dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań medycznych
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, w tym udział w negocjacjach
  • sprawy wieczysto księgowe
  • naruszenie własności i posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, odzyskanie utraconych nieruchomości
  • ochrona praw autorskich
  • ochrona dóbr osobistych
  • rejestracja znaków towarowych,
  • reprezentacja klienta przez sądami, w tym zastępstwo procesowe w zakresie windykacji należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa