• kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy
  • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji
  • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia
  • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników
  • przygotowywanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych zawieranych z pracodawcą
  • reprezentacja w sporach sądowych
  • zwolnienia grupowe
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa