• kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
  • udział w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia
  • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów dotyczących czasowego zawieszenia prawa wierzycieli do dochodzenia należności, tzw. Standstill Agreement
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach w zakresie windykacji należności oraz upadłościowych
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa