• doradztwo w zakresie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności
  • kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym
  • obsługa prawna spółek prawa handlowego
  • rejestracja i przekształcanie spółek
  • opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych
  • udział w negocjacjach
  • rejestracja znaków towarowych
  • ochrona praw autorskich
  • reprezentacja klienta w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych
  • zastępstwo procesowe w zakresie windykacji należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa