• kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa bankowego
  • pomoc prawna dla "frankowiczów" - przygotowanie pozwu, reprezentacja w sądzie. Wieloletnie doświadczenie w zakresie umów kredytowych
  • przygotowywanie, negocjacje oraz opiniowanie umów kredytowych, w tym umów kredytu w ramach konsorcjum bankowego wg wzorca LMA (Loan Market Association-London)
  • przygotowywanie, negocjacje oraz opiniowanie umów restrukturyzacyjnych, w tym umów o zawieszeniu dochodzenia roszczeń (Standstill Agreement), umów rachunków bankowych, w tym umów rachunków powierniczych oraz umów zabezpieczających wierzytelności banku
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących regulacji prawa bankowego, w tym zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, prawa wekslowego, ustawy o zastawie rejestrowym oraz o rejestrze zastawów, ustawy o zastawie finansowym, ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • konsultacje i opiniowanie struktury zabezpieczeń wierzytelności banku, wewnętrznych regulaminów bankowych i wzorców umów
  • reprezentacja banku w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych
  • zastępstwo procesowe w zakresie windykacji należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa