Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego
 • prawa wekslowego
 • prawa bankowego
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa spadkowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy
 • prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego
 • prawa autorskiego
 • prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa