• kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa o spółdzielniach mieszkaniowych i  ustawy o własności lokali
  • przygotowywanie projektów statutów spółdzielni, statutów wspólnot mieszkaniowych
  • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i przed organami administracji
 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa