Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym klientem. Stawka podatku VAT dla usług prawnych wynosi 23%.

Rodzaje wynagrodzeń:

System wynagrodzenia ryczałtowego

  • ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia
  • koszt udzielenia porady prawnej sporządzenia pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych dokumentów jest ustalany w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i terminu jego przygotowania
  • w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przez Kancelarię, koszt udzielonej porady prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy

System wynagrodzenia godzinowego

  • wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od czasu poświęconego danej sprawie
  • system ten jest stosowany głównie gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac nad sprawą

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub pod adres e-mail.

 

Adres

ul. Dzielna 72 m 22
01-029 Warszawa